Algemene Voorwaarden Aquastar & Swim

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zwemlessen voor kinderen en AquaSporten voor volwassenen aangeboden door Aquastar & Swim.

2. Lessenreeksen

 • Elke lessenreeks bestaat uit 10 lessen, tenzij anders vermeld.
 • Bij elke activiteit staat vermeld of de inkom van het zwembad inbegrepen is of niet.
 • Na elke lessenreeks aquasporten is er een reserveweek voorzien voor het geval een les door de organisator moet worden geannuleerd wegens overmacht.
 • De lessen zijn opeenvolgend en kunnen niet worden overgedragen naar een volgende lessenreeks.
 • Op het einde van de lessenreeks ontvangt de ingeschrevene een bewijs van deelname hetwelke kan gedowload worden in het persoonlijke account. Dit document kan dienen voor een tussenkomst aan te vragen bij de mutualiteit.

3. Gemiste Lessen

 • Voor AquaSporten is het mogelijk om bij een gemiste les uitzonderlijk op een andere dag de les in te halen, mits dit gebeurt binnen de looptijd van de lessenreeks.
 • Er worden geen terugbetalingen gedaan voor gemiste lessen.

4. Betaling en Inschrijving

 • Inschrijvingen zijn pas definitief na ontvangst van de betaling.
 • Betalingen vinden plaats meteen na inschrijving online en worden verwerkt door mollie.com.

5. Annulering en wijziging door Organisator

 • De organisator behoudt zich het recht om lessen te annuleren of te verplaatsen in geval van overmacht.
 • In het geval van annulering door de organisator, wordt een reserveweek ingezet om de gemiste les in te halen.

6. Aansprakelijkheid

 • Deelname aan de lessen is geheel op eigen risico.
 • De organisator is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van deelnemers.

7. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

Aquastar behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Deelnemers worden tijdig geïnformeerd over wijzigingen.

Door het inschrijven en betalen voor de lessen, gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via mail:

Aquastar & Swim BV
Potaardestraat 58b – 9280 Lebbeke
BE0832.616.920

Neem contact op met AquastarNeem contact op