ALGEMEEN

Abonnement

Het lespakket dat je gekocht hebt is strikt persoonlijk en mag onder geen beding doorgegeven worden aan derden. Lessen overdragen naar een volgende reeks of geld terugvorderen, is niet mogelijk. 

Inhalen

Bij een les AquaJogging, AquaCycling of AquaZumba:

 • Als je een les niet aanwezig kan zijn, mag je die (vooraf of achteraf) inhalen (op door ons voorgestelde momenten). Dat kan tot de laatste lesdag van de reeks waarvoor je ingeschreven bent. 

 

Bij een les baby - of peuterzwemmen, watergewenning, voorbereidend zwemmen, zwemlessen of vervolmaking:

 • Lessen inhalen of overdragen naar een volgende reeks is niet mogelijk, met uitzondering van een langdurige afwezigheid ten gevolge van een medische reden.

 

KENNISNAME VAN HET REGLEMENT

Akkoord

Wanneer men zich inschrijft voor een lessenreeks gaat men akkoord met het reglement en is de inschrijving bindend. Bij annulatie vragen wij een kosteloosstelling ten bedrage van 20% van het lesgeld.

Aquamove

 • Je betaalt je inkomkaart aan de kassa of gebruikt je inkomabonnement. 

 • Je gaat naar het grote zwembad en geeft je naam door aan de lesgever.

Aquacycling/Combi

 • Afhankelijk van het zwembad waar je de lessen volgt, betaal je wel/niet inkom. Bij inschrijving vermelden we of de prijzen inclusief/exclusief inkom van het zwembad zijn. 

 • Voordat je het water betreedt geef je je naam door aan de lesgever.

 • We fietsen in zwemkledij (met daarover eventueel een rennersbroek). Voorzie zeker aangepaste (surf-)schoenen en een isotone dorstlesser of wat water. 

 • Een gemiste les inhalen is mogelijk zolang de lessenreeks loopt. Zo kan je bijvoorbeeld meevolgen op maandag als je er op woensdag niet was, maar deelnemers van de huidige groep hebben altijd voorrang. De eerste groep helpt de lesgever de fietsen in het water te plaatsen. De laatste groep helpt de fietsen weer uit het water te halen. 

Aquajogging

 • Voordat je het water betreedt geef je je naam door aan de lesgever.

 • Het nodige materiaal is voorradig. Mogen wij u vragen dit na de les terug op de plaats te leggen, alstublieft.

 • 15 minuten voor aanvang van de les kan je de kleedkamers betreden. Vroeger gaat helaas niet! 

Aquazumba

 • Inkom van het zwembad is inbegrepen in het abonnement. 

 • Voordat je het water betreedt geef je je naam door aan de lesgever.

 • 15 minuten voor aanvang van de les kan je de kleedkamers betreden. Vroeger gaat helaas niet!

Zwemlessen

Je schrijft in voor een lessenreeks van 10. 

We starten 3x per jaar (september, december, maart)

Lessen inhalen of overdragen naar een volgende reeks is niet mogelijk.

 

 • Zorg ervoor dat je in de vermelde kleedkamer plaatsneemt. Wanneer je in een andere kleedkamer zit, is het voor de lesgevers niet mogelijk om feedback te geven over de progressie van uw kind. Wees zeker op tijd, maar kom ook niet te vroeg. Zowel voor als na de les heb je 15 minuten lang toegang tot de kleedkamer. Blijf je langer, dan zal er een toeslag verrekend worden aan de kassa. 

 • Als ouder vraag je aan het begin van de lessenreeks voor een omkleedabonnement. Daarvoor betaal je een eenmalige waarborg van 5 euro. 

 • Voor alle kinderen die zwemmen tussen 9 u en 12u en tussen 13u15 en 16u15 of op woensdag: aan de kassa koop je een tienbeurtenkaart voor je kind en je vermeldt dat er een toegang Aquastar&Swim moet opstaan. Eens je de kaart hebt kan je deze opladen aan de kassa of online.

 • Enkel voor kinderen die tussen 12 en 13 uur zwemmen: bij de eerste les kan je toegangskaarten verkrijgen aan 5 euro. Bij stopzetting van de lessenreeks krijg je dat bedrag terug. Je hoeft niets te betalen aan de kassa, het inkomgeld zit inbegrepen in het abonnement. Over de middag is het niet mogelijk voor ouders om mee te zwemmen! 

Babyzwemmers

Zaterdagochtend tijdens de openingsuren van het zwembad

Je betaalt als ouder een inkomabonnement en neemt je baby op de arm door de poortjes. Omkleden kan in de individuele kleedkamers.

Wanneer je omgekleed bent, wandel je langs de deur tussen de kleedkamers en het redderslokaal. Je baby omkleden, is perfect mogelijk in het zwembad zelf. 

 

Zaterdagmiddag tussen 12 en 13 uur

 • Bij de eerste les kan je toegangskaarten verkrijgen aan 5 euro. Bij stopzetting van de lessenreeks krijg je dat bedrag terug. Je mag gewoon langs de kassa passeren en doorlopen naar de kleedkamers. Omkleden kan in de individuele kleedkamers. Wanneer je omgekleed bent, wandel je langs de deur tussen de kleedkamers en het redderslokaal. Je baby omkleden, is perfect mogelijk in het zwembad zelf. 

 

 • Iedereen die aanwezig is in het zwembad is verplicht om zwemkledij te dragen. Gaat de tweede ouder mee, dan kan dat enkel met een omkleedabonnement. Daarmee kan de tweede ouder 15 minuten voor en 15 minuten na de les binnen om te helpen. Koopt de tweede ouder ook een inkomabonnement, dan kan hij/zij langer blijven. 

SPECIFIEKE AFSPRAKEN