Fred Brevet

Fred Brevet

Afgelopen vakantie genoten de lesgevers van een vorming in verband met de nieuwe leerlijn zwemmen. Vanaf september zullen wij deze methode integreren in de zwemlessen. Meer info vind je hier: http://fredbrevet.be/.