Huishoudelijk reglement

Print Friendly, PDF & Email
Algemeen

1 | Abonnement
Het abonnement is strikt persoonlijk en mag onder geen enkel beding doorgegeven worden aan derden.
Er worden geen lessen overgedragen naar een volgende reeks.
Er wordt geen geld terugbetaald.
Draag goed zorg voor het abonnement. Bij verlies bent u zelf verantwoordelijk. Vaak worden kaartjes ook vergeten in het zwembad. Wij kunnen u dan enkel nog die beurten geven waar u recht op hebt volgens het vervolg van de reeks en geen rekening houden met eventuele inhaalbeurten

2 | Inhalen

Bij les aquajogging, aquajogging of aquazumba:
Indien je eens een les niet kan komen mag je die (vooraf of achteraf) inhalen op een ander moment. Je krijgt van ons een overzicht van de verschillende mogelijkheden tot inhalen. Inhalen kan tot de laatste lesdag die op je kaart vermeld staat.

Bij les babyzwemmen, peuterzwemmen, watergewenning, voorbereidend zwemmen, zwemlessen of vervolmakingszwemmen:
Er kunnen geen lessen ingehaald worden of overgedragen worden naar een volgende lessenreeks op uitzondering van een langdurige afwezigheid ten gevolge van een medische reden.

 

Specifieke afspraken

1 | Aquamove

  1. – Je betaalt aan de kassa je inkomkaart of gebruikt je inkomabonnement.
    – Dan ga je naar het grote zwembad waar de les begint en geef je je kaartje persoonlijk af aan de lesgever.
    – Na de les kan je je kaartje terugvinden bij de uitgang van het zwembad.

2 | Aquacycling / Combi

– Afhankelijk van het zwembad waar de les doorgaat dien je wel/geen inkom te betalen aan de kassa. Bij inschrijving vermelden wij bij de prijzen of deze incl./excl. inkom zwembad zijn.
– Je neemt je abonnement mee in het zwembad en geeft dit persoonlijk af aan de lesgever alvorens in het water te gaan.
– We fietsen in zwemkledij met hierover eventueel een rennersbroek, maar zeker voorzien van aangepaste (surf)schoentjes en een isotone dorstlesser of water.
– Je kan altijd een gemiste les inhalen op een ander lesmoment zolang je eigen lessenreeks loopt. In de meeste gevallen is er wel een hydrobike beschikbaar, maar deelnemers van de huidige groep krijgen voorrang.
– De groep die als eerste van start gaat helpt de lesgever met de fietsen in het water te plaatsen. De laatste groep van die dag zal op zijn beurt helpen de fietsen uit het water te halen.

3 | Aquajogging

– Je geeft voor aanvang van de les de abonnementskaart persoonlijk af aan de verantwoordelijke.
– Het materiaal dat nodig is voor de les is voorradig in het zwembad. Wij vragen u ook na de les dit weer op dezelfde plaats terug te leggen.
– Voor de lessenreeksen aquajogging (niet voor aquacycling en combi aquajogging-aquacycling) krijgt u per reeks van 10 opeenvolgende lessen een stempel op een spaarkaart. Deze spaarkaart is ook weer strikt persoonlijk.
– Het is mogelijk om een kwartier voor aanvang de kleedkamers te betreden, niet vroeger! Indien nodig toon je jouw kaartje aan de kassa als bewijs dat je bij ons komt lesvolgen.

4 | AquaZumba

– Voor de AquaZumba is de inkom van het zwembad in het abonnement inbegrepen.
– Je geeft voor aanvang van de les de kaart aan de lesgever.

– Het is mogelijk om een kwartier voor aanvang de kleedkamers te betreden, niet vroeger! Indien nodig toon je jouw kaartje aan de kassa als bewijs dat je bij ons komt lesvolgen.

5 | Zwemlessen

Bij de eerste les krijg je je abonnementskaart. Hierop staan 10 lessen. Er worden geen lessen terugbetaald of overgedragen naar een volgende reeks.

Let ook goed op de kleedkamer die vermeldt staat.

Zorg dat je op tijd in de kleedkamer bent, maar ook niet te vroeg. Je hebt nl 1 kwartier voor en 1 kwartier na de les de toegang tot de kleedkamer, er wordt anders een toegang gerekend aan de kassa.

Als ouder vraag je een omkleedABONNEMENT, je betaalt hiervoor een eenmalige waarborg van €5.

Ouders die zelf mee gaan zwemmen zorgen er toch voor dat hun kinderen klaar staan aan de deur van de kleedkamer.

Voor de kinderen die zwemmen tussen 12 en 13u: Bij de eerste les kan je je toegangskaarten verkrijgen aan €5 , die je dan bij het stopzetten van de lessenreeks terugkrijgt. Aan de kassa hoef je niets te betalen. Je extra inkomgeld zit in je abonnement inbegrepen. Tijdens de middag kunnen ouders niet meezwemmen.

Voor de babyzwemmers:

1 | Zaterdagochtend tijdens de openingsuren van het zwembad:

Je betaalt voor jou als ouder een inkomabonnement. Je neemt je baby mee op de arm door de poortjes. In de individuele kleedkamers kan je je als ouder omkleden.

Langs de deur tussen het redderslokaal en de kleedkamers kan je doorlopen met de baby. In het zwembad zelf kan je gemakkelijk het aankleedkussen leggen en de baby omkleden.

2 | Zaterdagmiddag tussen 12 u en 13u:
Bij de eerste les kan je je toegangskaarten verkrijgen aan €5 , die je dan bij het stopzetten van de lessenreeks terugkrijgt.

Je mag gewoon langs de kassa passeren en dan doorlopen naar de kleedkamers.

In de individuele kleedkamers kan je je als ouder omkleden.

Langs de deur tussen het redderslokaal en de kleedkamers kan je doorlopen met de baby. In het zwembad zelf kan je gemakkelijk het aankleedkussen leggen en de baby omkleden.

Let op: in het zwembad moet iedereen zwemkledij dragen. Gaat de tweede ouder mee in de voormiddag, kan dit enkel met een omkleedabonnement (tweede ouder kan dan maar een kwartier voor en na de les binnen om te helpen), tenzij de tweede ouder ook een inkomabonnement koopt.

Tijdens de middag kunnen beide ouders mee binnen (prijs is inbegrepen), elk met een badge.

Kennisname van het reglement

Wanneer men zich inschrijft voor een lessenreeks gaat men akkoord met het reglement en is de inschrijving bindend. Bij annulatie vragen wij een kosteloosstelling ten bedrage van 20% van het lesgeld.

 

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op!